@weddingcard_nasim @weddingcard_nasim @weddingcard_nasim #wedding #weddingcard #weddingcardecoration #weddingtime #weddingshow #weddingshopping #weddingcarddesign #weddingpaper #weddingphotography #weddingphotos #tehran #iran #weddinginvitations #weddingtrends2019 #weddingtrends #weddingmakeup #weddingblog #weddingphotography #weddingplanner . @weddingcard_nasim . سلام عروس دامادهای عزیزم ،بالاخره وصل شدیم کلی هم دلتنگتونیم. ثبت سفارشهای آذر ماه و‌دی ماه انجام‌میشه جهت هماهنگی برای بازدید حضوری ویا ارسال کارها تماس بگیرین.